Mitab

Mitabs strategi är att samarbeta med externa formgivare för att hålla en hög kompetens i det kreativa utvecklingsarbetet.

Mitabs egen styrka ligger i förmågan att förstå formgivningsprocessen och överföra den produktidé som skapas till en rationell, tillverkningsbar produkt.

I vår egen fabrik finns hela utvecklingsavdelningen. Här bygger vi alla prototyper och modeller.

Allt vi behöver för att ha en effektiv och högklassig produktutvecklingsprocess finns hos oss själva.

PRODUKTER AV MITAB
Shopping Basket