HOWL_Halv_4x3

HOWL träffade Mitab våren 2008 för att diskutera hur de med sin djupa kunskap och passion för att utveckla produkter för det offentliga rummet, skulle kunna bredda sitt sortiment och stärka sin position på marknaden.

Valet föll på en möbel för flygplatser och liknande miljöer, en produkt som skulle ge Mitab en möjlighet att växa och bli mer synlig på en global marknad.

Howls styrka är att ta sig an komplexa projekt, hitta innovativa lösningar och för användaren intressanta produktupplevelser.

PRODUKTER AV HOWL
Shopping Basket