Portrait_Daniel_Svahn_3200x2400

Jag arbetar väldigt ofta utefter betraktelser och min omtolkning av ting. Jag finner inspiration i vardagliga ting, små som stora, relevanta som irrelevanta, fina som fula och gör om dem till något nytt och ofta helt annat. Jag gillar att leka med tanken av att vad som helst kan bli något nytt bara man är observant och har fantasi.Det 3-dimensionella har alltid legat mig närmast i det kreativa arbetet och jag gillar att skapa volymer utefter olika material och deras egenskaper.

Helst vill jag jobba för och med andra människor och lösa problem och komma fram till lösningar på olika frågor. I det stora hela så handlar det om att genom ting, objekt och miljöer, konstnärliga som kommersiella, förmedla tankar och känslor. Detta genom att försöka få grunden och innebörden i objekten spela på samma plan som funktionen och det rent visuella och estetiska.

PRODUKTER AV DANIEL SVAHN
Shopping Basket