Marius Myking & Sverre Uhnger

Båda utbildade vid Konsthögskolan i Bergen och med en liknande syn på formgivning som grund för ett gott samarbete.

Mitab ser verkligen in i framtiden genom att arbeta med unga, uppstickande designers. Vi är glada att få vara en del av Mitab.

 

Marius Myking & Sverre Uhnger

Marius Myking & Sverre Uhnger

Marius Myking & Sverre Uhnger

Teoretisk kunskap är inget utan praktisk erfarenhet. Som hantverkare bygger du ofta det som en designer eller arkitekt har ritat. Att ha provat på det har gjort att vi har förstått att det handlar lika mycket om att skapa idén som att kunna utföra den.

Vi arbetar väldigt olika i olika projekt. Varje projekt har sin karaktär och idag ställs allt högre krav på formgivaren och de produkter som ska utvecklas. Det är en spännande utmaning vi gärna tar oss an.

Branschen är i ständig förändring och det är viktigt som formgivare att fokusera på sina styrkor.

För oss måste en produkt kännas naturlig för användaren och att de inneboende kvalitéerna i material och tillverkningsteknik tagits tillvara.

 

Produkter

Courage by Marius Myking & Sverre Uhnger