Socialt ansvar

Vi brinner för att skapa frihet för våra kunder att kunna fokusera på de viktiga sakerna i deras verksamhet. Ett långsiktigt och konsekvent arbete för att säkerställa kvalitet och för att på bästa sätt respektera vår miljö är en viktig del i vår verksamhet.

kvalitet

Socialt ansvarstagande

Vår viktigaste resurs är våra medarbetare och den kompetens de har. På Mitab värnar vi om individens rättigheter och möjligheter. Därför arbetar vi kontinuerligt tillsammans med fackliga företrädare, lagstiftare och vår personal för att säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö där alla får synas.

Vi engagerar oss också utanför företaget i så stor utsträckning vi kan. Vi tycker att Mitab har ett ansvar att vårda närmiljön. Vi stöttar t.ex. olika typer av verksamheter lokalt och nationellt.

Kvalitet & Miljö

Mitab är certifierade enligt den internationella kvalitetsstandarden ISO9001. Vår ambition är att hela tiden utveckla och förfina våra processer för att säkerställa en hög och säker kvalitet.

Mitab är certifierade enligt den internationella miljöstandarden ISO14001. För oss är det ytterst viktigt att på ett långsiktigt hållbart sätt värna om både vår närmiljö och miljön i stort.

Märkningar

ISO9001ISO14001