Mission

Det finns ett syfte och en anledning till allt. Uppgiften är svaret på varför vi är här. Varför vi går upp varje morgon för att göra det vi gör. Orsaken till vårt varumärke.

Kärnvärden

Bättre

På Mitab tror vi att morgondagen kan bli bättre. Vi förändrar saker hela tiden eftersom vi tror att vår passion för förbättring och utveckling kommer att göra saker bättre än de är idag.

Förändring

På Mitab är förändring lika med utveckling. Vi utlovar ett ändlöst sökande efter bättre lösningar att göra vad vi gör och hur vi gör det.

Passion

Vår passion handlar om att underlätta för andra. Våra möbler skapar frihet för människor och organisationer att själva skapa bättre lösningar. Vår övertygelse är att passion skapar storverk.