o4i

Henrik Kjellberg och Jon Lindström är o4i design studio med bas i Stockholm.

Vi tycker om att utmana det som är förväntat. Vi tror på analys, kommunikation och samarbete, att 1+1 = 3.

o4i

o4i

o4i

Jon och Henrik är båda industridesigners med gedigen erfarenhet inom produktdesign. o4i utövar en multidisciplinär syn på design. Ansvarsfull utveckling och tillverkning är viktigt och därför ligger samarbete med tillverkande företag som Mitab mycket nära till hands.

 

Vi drivs av nyfikenhet på nya tekniker, beteenden, material och processer och finner stor glädje i att utforska möjligheterna till utveckling inom givna ramar.

 

Produkter

Risto by o4i